Говори Евелина: Какво празнувате нещастници?

Добре дошли на моя бал.  Добре дошли сте всичките. Днес празнувате за младостта. За това, че покорихте върховете и че сте богати. Дали? Може би!

 Добре дошли, вървя с усмивка и вдигам гордо чашата, а ми се иска да я изпия цялата, да се отровя, да се срина в ъгъла. И чувам само звучна музика. Прекрасни нежни рокли, рисуват в пространството.  Мъже в костюми, с вратовръзки и бради.  Колко сте красиви всичките! Прекрасни сте!

 Вдигате наздравица. Свети шампанското в лъскави чаши, пълни само с тежки въздишки. Отброявате, на скъпи часовници, евтино време. Танцувате. Само в ума си. Някъде другаде. Тук сте празни тела с широки усмивки. И всеки дава и всеки предлага повече. Наздраве!

Красиви, млади жени с отегчени погледи, въздишат в пространството.  Улавят раболепни намигания на стари мъже.  Празник е!  Всички страдат за своята младост. Погубена, под булото на бяло венчило с черни помисли. Едните дали я за чест, другите я дали за пари. Продадена, но не изплакана достатъчно. Сега трепери в пространството и плаче, и се чувства в очите на недокосвани вече съпруги и самозабравили се момчешки очи. А музиката звучи и удря право в сърцето с най-тежкия тон за преглъщане. Добре, че има скъпо шампанско. Наздраве за блясъка – в  нечии чужди очи.

В тая парадоксална реалност, където някого обича някой и го целува за лека нощ. Където, някой е щастлив само и единствено с любов. А вие се отрекохте от нея и я плюхте. Защо не я поканихме и тази нощ? Да седне на дългата маса с нас. Да ви разкаже стари истории за това какви сте били. И когато заговори да оглушеете от болка. И да преглъщате, с шампанското и гибелта си.

Наздравица за сетен път. Усмихвам се, но вътрешно крещя. Вътрешно съм другаде и друга. Празник е. Нека де е. Какво празнувате нещастници? Младостта ми цялата във сълзи си отиде...

© 2017 vihrapetrova.com - all Rights Reserved. Powered by Taktix Group Ltd.