Научете се да се радвате на всичко, което смятате за лошо – мисъл с кафето

Всички беди на съвременните хора, според Вадим Зеланд /руски мистик и писател/ се състоят в това, че те повече „копират” реалността, вместо да създадат нещо ново. Ученият е уверен, че всеки човек може да нарисува свой реален „проект”, на който … Continue reading Научете се да се радвате на всичко, което смятате за лошо – мисъл с кафето

Не вярвай на това, което ти казват очите! – мисъл с кафето

 Не вярвай на това, което ти казват очите! Те могат да показват само границите. Гледай с истинското си проникновение, откривай това, което всъщност дълбоко в себе си знаеш, и тогава ще съзреш начина на летене. На човек никога не му … Continue reading Не вярвай на това, което ти казват очите! – мисъл с кафето

Възприемай живота като игра – мисъл с кафето

Ако си богат – не мисли за това. Ако си беден – не приемай бедността на сериозно. Ако можеш да живееш на Земята, без да забравяш, че светът е само спектакъл, ще си свободен и страданията няма да те докоснат. … Continue reading Възприемай живота като игра – мисъл с кафето

Най-голямата заблуда на човек – мисъл с кафето

„Най-голямата заблуда на човека се състои в убеждението, че има други причини освен състоянието на собственото му съзнание“ Невил Годард Continue reading Най-голямата заблуда на човек – мисъл с кафето

За Егото и Успеха – мисъл с кафето

Егото не знае, че негодуването му срещу успеха, постигнат от друг, намалява собствените му шансове за успех. Ако искате да ви споходи успех, винаги, когато го видите, го приветствайте с радост. Екхарт Толе Continue reading За Егото и Успеха – мисъл с кафето

Имаш право да ръководиш собствения си живот – мисъл с кафето

Арамейски език е езикът, на който е говорил Христос. Интересното е, че коренът на думата“Моля“ в него съдържа много повече от „ами…ако не ви затруднявам особено“. „Моля“ на арамейски е комбинация от „предявявам искане“ и „настоявам“. Да поискаш нещо в … Continue reading Имаш право да ръководиш собствения си живот – мисъл с кафето

Мислите са много по-съществени от гените

„Хората трябва да осъзнаят, че мислите са много по-съществени от гените, защото околната среда, която се влияе от мислите ни, контролира гените.“ Брус Липтън, доктор на философските науки, американски клетъчен биолог Continue reading Мислите са много по-съществени от гените

Докато наблюдаваме нещата, им придаваме форма – мисъл с кафето

Когато започнем да отделяме внимание на нещо, то придобива маса. Ето какво ни казват физиците. В квантовия свят нещата не се случват на стъпки.Случват се незабавно. Затова всяко нещо, което ви хрумне като намерение, започва да съществува още от момента, … Continue reading Докато наблюдаваме нещата, им придаваме форма – мисъл с кафето

Мисли с Кафето – Мерилин Монро

„Момчетата мислят, че момичетата са като книги. Ако корицата не хваща окото, няма да се поинтересуват да прочетат какво пише вътре.“ „Истинският любовник е мъж, който може да те разтреперва, докосвайки лицето ти или усмихвайки се в очите ти, или просто гледайки … Continue reading Мисли с Кафето – Мерилин Монро