Ние винаги действаме по начин, съответстващ на начина, по който виждаме самите себе си.

Когато чувствате, че не можете да продължите, упорствайте малко по-дълго. Вашият мускулна самодисциплина значително ще укрепне. А степента на самоуважение значително ще се увеличи. Всяко солидно постижение трябва по необходимост да отнеме години на скромно чиракуване и усамотение от обществото. … Continue reading Ние винаги действаме по начин, съответстващ на начина, по който виждаме самите себе си.

Вълшебен изход от неблагоприятните обстоятелства

Негативните обстоятелства се дължат на дълготрайна липса на благодарност. Ако не сме благодарни за всяко нещо в живота си,ние несъзнателно приемаме нещата за даденост. Това е основната причина за неблагоприятните обстоятелства, тъй като взимаме нещата за даденост, ние не отдаваме … Continue reading Вълшебен изход от неблагоприятните обстоятелства

Провалът е състояние на ума

Провалът е обстоятелство, измислено от самите хора. То никога не може да бъде реално, докато умът на човек не го възприеме като такова. Ако трябва да се изразя о друг начин, бих казал, че провалът е състояние на ума. Следователно … Continue reading Провалът е състояние на ума

Не се посвещавай на работата си, отдай й се „под аренда“

Съществува погрешно мнение, че ако се посветиш изцяло на работата си, ще постигнеш изключителни резултати. От гледна точка на равновесието е очевидно, че да „потънеш в работата си“, значи да поставиш на едното блюдо на везните работата си, а на … Continue reading Не се посвещавай на работата си, отдай й се „под аренда“

Човек получава това, което избира, независимо дали ви харесва или не.

Параметрите на енергията поемат характеристиките на мислите. Така, че на изхода имаме мислено излъчване, което преобразува сектора на пространство на варианти в материална реализация. Когато мислите нещо лошо или нещо хубаво, вие излъчвате мислена енергия в пространство на варианти Модулната … Continue reading Човек получава това, което избира, независимо дали ви харесва или не.

Винаги се прехвърляте върху жизнените линии, съответстващи на мислената ви енергия

Пускайте у себе си всичко позитивно и тогава по пътя си ще срещате все повече добри новини и благоприятни възможности. Да речем, че сте почувствали вдъхновение и радост. Но после пак потъвате във всекидневната рутина… Нужно е да поддържате празничната … Continue reading Винаги се прехвърляте върху жизнените линии, съответстващи на мислената ви енергия

Болката от растеж съвсем не е толкова скъпа, колкото унищожителна е цената на съжалението.

Препятствията не са нищо друго освен тестове, предназначени да проверят доколко сериозно искаш да постигнеш амбициите си. След като променим отношението към себе си, ще установим,че се променят и отношенията ни с другите хора, работата, доходът и въздействието ни. Болката … Continue reading Болката от растеж съвсем не е толкова скъпа, колкото унищожителна е цената на съжалението.

Потокът на живота възнаграждава позитивните действия и наказва колебанието!

Повечето хора си остават едни и същи през целия си живот.Прекалено уплашени да изоставят начина, по който са действали вчера. Хванати в самодоволството на обикновеното и оковани във веригата на конформизма, като едновременно се съпротивляват на всички възможности за растеж, … Continue reading Потокът на живота възнаграждава позитивните действия и наказва колебанието!

Устните и сърцето трябва да са в съгласие

Силата е във вашия мисловен свят. Вие сте онзи, който решава как да се движат мислите ви. Чудесата се случват в живота ви, ако вътрешните ви помисли и чувства са в унисон със словата, които произнасяте. Това, което чувстваме се … Continue reading Устните и сърцето трябва да са в съгласие

Ако отначало не е трудно, няма да има истинска и ценна промяна.

При програмирането на всеки нов навик ще преминете през един първоначален период на разрушаване. Упорствайте и определено ще се придвижите към втория етап на процеса,в който се оформят новите неврални пътища и започва истинското възприемане.Това е „обърканата среда“.Накрая като се … Continue reading Ако отначало не е трудно, няма да има истинска и ценна промяна.