Най-голямото препятствие по пътя към успеха е страхът. Твърде често хората позволяват на страха си да управлява решенията и действията им.

Успешен човек е онзи, който е готов да поема разумни рискове, когато здравата логика диктува, че това е необходимо за постигането на желаната цел.

Всеки от нас е изпитвал страх. Какво представлява той? Страхът е емоция, чието значение е да предпазва живота, предупреждавайки ни за надвиснала опасност.

Следователно страхът може да бъде нещо полезно, когато ни изпраща предупредителен сигнал да преценим внимателно ситуацията, преди да вземем някакво решение или да пристъпим към действие.

Но е важно ние да контролираме страха, вместо да му позволяваме той да контролира нас.Веднъж щом свърши работата си като предупредителен сигнал, ние повече не трябва да му разрешаваме да влияе на нашите логични разсъждения, на които разчитаме, за да вземем правилното решение.

Как може да овладеете страховете си? Преди всичко като се изправите срещу тях лице в лице и си кажете: „Аз се страхувам“. И след това се запитайте: „От какво?“

Именно с този въпрос започва анализът на ситуацията, в която се намирате. По този начин вие поемате по пътя на разума, който ще ви помогне да преодолеете емоционалното препятствие на страха.

Следващата стъпка е да огледате проблема от всеки възможен ъгъл. Какви са рисковете? Очакваният резултат оправдава ли тяхното поемане? Какви са другите възможни решения? какви неочаквани проблеми може да възникнат междувременно? Разполагате ли с необходимата информация, фактология и статистически данни? какво са направили други хора в подобна ситуация и какви са били резултатите?

След като приключите с този анализ, преминете към действие. Незабавно! Всяко отлагане води единствено до още съмнения и страх.

Онзи, който търси успеха трябва да овладее страха си, което ще бъде първата стъпка към постигането на неговата цел.

И не забравяйте, че никой не върви сам по пътя на живота.

Едно от най- утешителните и верни напътствия, на които човек може да се натъкне, се намира в Библията: „Не се бой, защото Аз съм с теб!“

Ако се уповавате на тези думи, ще имате духовната сила да посрещнете всяка ситуация.

Наполеон Хил

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *